Công Ty CP Công Nghệ Chế Tạo Máy Thiên Phú không kinh doanh Công Nghệ Sản Xuất Thực Phẩm, Chúng tôi chỉ bán Máy và Dây Chuyền Thiết Bị Sản Xuất. Nếu khách hàng cần hỗ trợ công nghệ, công thức sản xuất, chúng tôi sẽ hướng dẫn hoặc giới thiệu công ty chuyển giao công nghệ để bạn có thể trao đổi mua bán công nghệ chế biến sản xuất.