Dây Chuyền Sản Xuất Sữa Tiệt Trùng (UHT Milk)

10.000

Dây chuyền sản xuất sữa tiệt trùng là một hệ thống tự động được sử dụng để sản xuất và đóng gói sữa tiệt trùng. Hệ thống này bao gồm các bước quan trọng để đảm bảo sữa được sản xuất và đóng gói một cách an toàn và hiệu quả. Các bước chính trong dây chuyền sản xuất sữa tiệt trùng bao gồm tiếp nhận nguyên liệu, tiệt trùng, làm lạnh, đóng gói, kiểm tra và kiểm soát chất lượng, lưu trữ và vận chuyển.

Giá sản phẩm có thể không đúng tại thời điểm hiện tại, vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh để được báo giá chính xác theo công suất cũng như model khách hàng đang cần cung cấp. Xin cảm ơn !

phone-icon